Актуално Събития Промоции  
Проект BG16RFOP002-2.073-25450-C01назад към списък

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ     ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Оперативна програма: ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

 

Проект BG16RFOP002-2.073-25450-C01
„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Бенефициент: „С.А.Н. – ПРО“ ЕООД
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране
Начало: 30.09.2020 г.

                                                  Край: 30.12.2020 г.

 

 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти