New Cutting Edge назад към списък
автори Sarah Cunningham, Peter Moor
Пълен курс по английски език в 6 нива Starter - Advanced

Съвременна система в 6 нива с богато на теми съдържание. Лесна за използване, с ясна структура и цели. Ангажира и мотивира учащите да общуват свободно и уверено. Предлага изчерпателно обяснение на граматичните правила и много упражнения за осмислянето им, редовен преговор и затвърждаване на заученото; упражняват се четирите езикови умения и ефективното им използване в реални ситуации. · БЕЗПЛАТЕН мини-речник към всеки учебник за нива Elementary, Pre-intermediate, Intermediate и Upper Intermediate с новите думи и изрази от съответното ниво. · БЕЗПЛАТЕН картинен мини-речник с лексикални упражнения към учебника за ниво Starter · БЕЗПЛАТЕН фразеологичен мини-речник с упражнения към учебника за ниво Advanced. · Всяко ниво предлага обучение в рамките на 100-120 учебни часа, които могат да се увеличат до 150-170 часа, като се използват допълнителните упражнения за фотокопиране и тестовете в методическото ръководство. · Видеокасетите предлагат материал, който затвърждава изучаваните лексикални и граматични структури чрез поредица от кратки истории.
Cutting Egde Starter
Учебник+безплатен мини речник
35.80 лв.
Учебник+CD-ROM+безплатен мини речник
Учебна тетрадка (с вкл. отговори)
18.85 лв.
Учебна тетрадка (без отговори)
17.60 лв.
Методическо р-во + Test Master CD-ROM
63.95 лв.
АудиоCD към учебника (2)
23.35 лв.
Аудио CD към тетрадката
11.90 лв.
New Cutting Edge Elementary
Учебник+безплатен мини-речник
43.80 лв.
Учебник+CD-ROM+безплатен мини-речник
60.25 лв.
Учебна тетрадка (с вкл. отговори)
22.20 лв.
Учебна тетрадка (без отговори)
22.20 лв.
Методическо р-во + Test Master CD-ROM
77.70 лв.
Тестове
22.10 лв.
АудиоCD към учебника (2)
24.55 лв.
АудиоCD към тетрадката
14.95 лв.
New Cutting Edge Pre-intermediate
Учебник+безплатен мини-речник
43.80 лв.
Учебник+CD-ROM+безплатен мини-речник
60.25 лв.
Учебна тетрадка (с вкл. отговори)
22.20 лв.
Учебна тетрадка (без отговори)
22.20 лв.
Методическо р-во + Test Master CD-ROM
77.70 лв.
Тестове
17.70 лв.
АудиоCD към учебника (2)
24.55 лв.
АудиоCD към тетрадката
14.95 лв.
New Cutting Edge Intermediate
Учебник+безплатен мини-речник
45.55 лв.
Учебник+CD-ROM+безплатен мини-речник
60.25 лв.
Учебна тетрадка (с вкл. отговори)
22.20 лв.
Учебна тетрадка (без отговори)
22.20 лв.
Методическо р-во + Test Master CD-ROM
77.70 лв.
Тестове
26.95 лв.
АудиоCD към учебника (2)
25.95 лв.
АудиоCD към тетрадката
14.95 лв.
New Cutting Edge Upper Intermediate
Учебник+безплатен мини-речник
45.55 лв.
Учебник+CD-ROM+безплатен мини-речник
60.25 лв.
Учебна тетрадка (с вкл. отговори)
22.20 лв.
Учебна тетрадка (без отговори)
22.20 лв.
Методическо р-во + Test Master CD-ROM
77.70 лв.
Тестове
44.35 лв.
АудиоCD към учебника (2)
26.10 лв.
АудиоCD към тетрадката
14.95 лв.
Cutting Edge Advanced
Учебник+безплатен Phrasebuilder
43.45 лв.
Учебник + CD-ROM +безплатен Phrasebuilder
47.95 лв.
Учебна тетрадка (с вкл. отговори)
22.40 лв.
Учебна тетрадка (без отговори)
22.40 лв.
Методическо р-во + Test Master CD-ROM
63.95 лв.
АудиоCD към учебника (2)
25.85 лв.
АудиоCD към тетрадката
12.65 лв.
 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти