Интензивен курс по английски език в 4 нива Elementary - Upper Intermediate

Съвременна система в 4 нива с гъвкава структура, подходяща за кратки езикови курсове. Учебник и работна тетрадка в едно книжно тяло. Уроците са тематично обособени, с ясни структура и цели. Предлагат много интересни теми, съвременни текстове и употреба на езика в естествена среда; постоянен преговор и задълбочаване на знанията. Много допълнителни материали в Методическото ръководство - тестове, лексикални и граматически упражнения върху всеки урок, Writing bank, което предлага възможност за превръщане на учебния курс в по-задълбочен според нуждите на учащите.
Language to Go Elementary
Учебник+тетрадка
34.15 лв.
Методическо р-во
60.25 лв.
Аудио CD
19.95 лв.
Language to Go Pre-intermediate
Учебник+тетрадка
34.15 лв.
Методическо р-во
60.25 лв.
Аудио CD
19.95 лв.
Language to Go Intermediate
Учебник+тетрадка
34.15 лв.
Методическо р-во
60.25 лв.
Аудио CD
19.95 лв.
Language to Go Upper Intermediate
Учебник+тетрадка
34.15 лв.
Методическо р-во
60.25 лв.
Аудио CD
19.95 лв.
 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти