Blue Skies for Bulgaria for the 3rd grade назад към списък
Ron Holt
Оригинална английска учебна система, специално адаптирана за българските деца

BLUE SKIES FOR BULGAIRA е единствената ОРИГИНАЛНА учебна система, одобрена от МОН.

Blue Skies for Bulgaria е учебен комплект за български деца, изучаващи английски език в начален курс.

Второто ниво на Blue Skies for Bulgaria е предназначено за българските ученици от трети клас.

Blue Skies for Bulgaria за 3 клас включва всички важни основни граматични, лексикални и комуникативни упражнения, необходими за надграждане на изученото във втори клас. Създава солидна база за усвояване на основните граматически структури и синтактични модели - ясна, удобно разределена структурна програма - многообразие от упражнения в учебника и работната тетрадка - цветен картинен речник към учебника - лесни за преподаване материали с подробни планове за всеки учебен час - упражнения за самооценка в учебника - тестове за размножаване и алтернативни упражнения и дейности в методическото ръководство
 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти