Химия и опазване на околната среда за 9. клас / втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд ези9 назад към списък
Хариета Димитрова, Виолета Константинова
издателство САНПРО

Предназначен е за учениците, които изучават учебния предмет Химия и опазване на околната среда в IX клас или втора част в IX клас при обучение с интензивно
изучаване на чужд език.

• Тематично следва логиката на учебната програма.
• Основните теоретични знания и нови понятия са въведени и обяснени на достъпен език чрез примери от заобикалящия ни свят.
• Многообразието от цветни илюстрации, снимки, таблици и графики осигурява необходимата подкрепа за усвояване на новите знания.
• Задачите и лабораторните упражнения стимулират самостоятелната работа.
• Тестовете служат за проверка и самопроверка.
• Уроците за преговор и обобщение целят периодично затвърждаване на изучения материал.
• Учебникът създава активно отношение за опазване на околната среда.
Химия и опазване на околната среда за 9. клас
Учебник
Работни листове
Книга за учителя
Електронен учебник за интерактивна дъска
 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти