Live Beat for Bulgaria назад към списък
учебна система одобрена от МОН за 5, 6 и 7 клас по новата програма на МОН

Учебната система LIVE BEAT for Bulgaria за 5, 6 и 7 клас е ориентирана към интересите и възрастовите особености на учениците и отговаря напълно на изискванията на учебната програма на МОН.

ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ
• Развива писмените и говорни умения чрез специално разработена методика
• Възпитава положителни ценности с подбрани текстове за четене
• Стимулира учениците да дискутират близки до тях теми чрез интерактивен видео курс

МНОГООБРАЗНА МУЛТИМЕДИЯ
• А нимирани презентации на произношение и граматика
• Ситуативни видео епизоди
• Видео блогове (vlogs)
• Интерактивни упражнения и забавни игри
• Аудиозаписи към всички упражнения и текстове

ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
• П ериодични преговорни уроци за самооценка
• Многостепенна система на тестване
• MyLiveBeat интернет платформа с допълнителни упражнения и възможност за проследяване на постигнатите резултати

КОМПОНЕНТИ

Учебник
Аудио CD към учебника
Учебна тетрадка – пълноцветна, с упражнения по лексика, граматика и комуникативни ситуации. Към всеки урок са добавени разяснителни бележки на български език. Допълнителна лексикална секция и занимателни задачи.
Аудио CD към тетрадката
Книга за учителя – пълноцветна, включва учебник за ученика с отбелязани отговори, допълнителни инструкции и ресурси
Тестове + аудио CD – цялостна система за тестване и оценяване
Motivator – помагало с допълнителни граматически и лексикални упражнения

Пълен пакет от мултимедийни компоненти:
Електронен учебник за ученика – интерактивна версия на учебника с включено аудио и видео съдържание

Електронен учебник за учителя – интерактивен диск за бяла дъска с включено аудио и видео съдържание, test-master, инструменти за интерактивно преподаване, методически ресурси, интерактивни езикови игри

MyLiveBeat – образователна интернет платформа с упражнения и тестове, с автоматично оценяване и възможност за проследяване на постигнатите резултати

 

 
Live Beat for Bulgaria for the 5th grade
Учебник
16.50 лв.
Учебна тетрадка
10.70 лв.
Аудиодиск към учебника
5.50 лв.
Аудиодиск към тетрадката
Книга за учителя + Ел. учебник за интерактивна дъска
Електронен учебник за ученика
Motivator - Grammar & Reading
9.95 лв.
Live Beat for Bulgaria for the 6th grade
Учебник
16.50 лв.
Учебна тетрадка
10.70 лв.
Аудиодиск към учебника
5.50 лв.
Аудиодиск към тетрадката
Книга за учителя + Електронен за интерактивна дъска
Електронен учебник за ученика
Motivator - Grammar & Reading
9.95 лв.
Вижте още и...
 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти