Phonics for Kids назад към списък
Thomas Gordon and Nathan Shu
Фонетичен курс за деца от предучилищна възраст и/или начално училище американски английски

Phonics for Kids е фонетичен курс за деца от предучилищна възраст в 6 нива, въвеждащ английската фонетика по систематизиран начин.

Всеки юнит въвежда по един фонетичен звук за буква.

Всеки юнит започва с интересна история или стихче.

Съдържа много песнички и забавни упражнения.
Phonics for Kids 1
Учебник
20.65 лв.
Методическо ръководство
20.80 лв.
Карти с картинки
11.05 лв.
Big Book
65.60 лв.
АудиоCD към учебника
12.05 лв.
Phonics for Kids 2
Учебник
20.65 лв.
Методическо ръководство
20.80 лв.
Карти с картинки
11.05 лв.
Big Book
65.60 лв.
АудиоCD към учебника
12.05 лв.
Phonics for Kids 3
Учебник
20.65 лв.
Методическо ръководство
20.80 лв.
Карти с картинки
11.05 лв.
Big Book
65.60 лв.
АудиоCD към учебника
12.05 лв.
Phonics for Kids 4
Учебник
20.65 лв.
Методическо ръководство
20.80 лв.
Карти с картинки
11.05 лв.
Big Book
65.60 лв.
АудиоCD към учебника
12.05 лв.
Phonics for Kids 5
Учебник
20.65 лв.
Методическо ръководство
20.80 лв.
Карти с картинки
11.05 лв.
Big Book
65.60 лв.
АудиоCD към учебника
12.05 лв.
Phonics for Kids 6
Учебник
20.65 лв.
Методическо ръководство
20.80 лв.
Карти с картинки
11.05 лв.
Big Book
65.60 лв.
АудиоCD към учебника
12.05 лв.
 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти