ОДОБРЕНИ ОТ МОН учебници и учебни помагала на издателство Пиърсън Лонгман                      2019 ELT Catalogue                      За учебната 2020/2021 година - Учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване                      Building your own brand as a teacher                      
Актуално Проект BG16RFOP002-2.073-25450-C01 Издания за България Специално адаптирани за България и одобрени от МОМН издания на Пиърсън Лонгман Пиърсън Лонгман
училищна общност
Достъпно само за членове на Общността
Учител на месеца Кой или какво ви вдъхновява и мотивира като учител? Как това, което правите като учител, е ... Оферта на месеца Longman Dictionary of Contemporary English Интерактивна
класна стая
Цялостно решение за интерактивна класна стая от Promethean
 
  Copyright С.А.Н. ПРО Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти