ОДОБРЕНИ ОТ МОН учебници и учебни помагала на издателство Пиърсън Лонгман                      2018 ELT Catalogue                      Онлайн трейнинг с персонални сертификати                      За учебната 2018/2019 година - Учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване                      Building your own brand as a teacher                      
Актуално За учебната 2018/2019 година - Учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване Издания за България Специално адаптирани за България и одобрени от МОМН издания на Пиърсън Лонгман Пиърсън Лонгман
училищна общност
Достъпно само за членове на Общността
Учител на месеца Кой или какво ви вдъхновява и мотивира като учител? Как това, което правите като учител, е ... Оферта на месеца Longman Dictionary of Contemporary English Интерактивна
класна стая
Цялостно решение за интерактивна класна стая от Promethean
 
  Copyright С.А.Н. ПРО Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти