ОДОБРЕНИ ОТ МОН учебници и учебни помагала на издателство Пиърсън Лонгман                      За учебната 2015/2016 година - Учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване по ПМС № 104 на МС от 10.05.2003 година                      Пиърсън Лонгман България, каталог 2013/2014 година                      2015 Pearson ELT Catalogue                      Онлайн трейнинг с персонални сертификати                      
Актуално ОДОБРЕНИ ОТ МОН учебници и учебни помагала на издателство Пиърсън Лонгман Издания за България Специално адаптирани за България и одобрени от МОМН издания на Пиърсън Лонгман Пиърсън Лонгман
училищна общност
Достъпно само за членове на Общността
Учител на месеца Кой или какво ви вдъхновява и мотивира като учител? Как това, което правите като учител, е ... Оферта на месеца Longman Summer Book for the 4th grade Интерактивна
класна стая
Цялостно решение за интерактивна класна стая от Promethean
 
  Copyright С.А.Н. ПРО Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти