Преместихме нашия сайт на нов адрес sanpro.bg

Всичко, свързано с дейността на Пиърсън и САНПРО в България, вече е достъпно от едно място.

- Каталог на всички издания на издателство Pearson и издателство САНПРО – изключителен представител на Пиърсън за България.

- Електронни ресурси за учители и ученици в образователната ни платформа

- Електронна книжарница с улеснена поръчка

- Международни изпити и състезания

- Интерактивните технологии на Promethean

- Ресурси за учители, директори, ученици и родители.